Filmene

Film

De fem film:

Hver film har et overordnet tema, som kan ses nedenfor. Det er ikke en forudsætning, at filmene vises i rækkefølge, de kan udvælges efter fag og mål for arbejdet.

Rigsfællesskabet – Færøerne

Hvad ved danske elever om Færøerne og rigsfællesskabet, og hvad kunne vi tænke os at undersøge nærmere? Asger og Anton bliver klædt på til deres tur til Færøerne.

Færøsk Identitet, Historie og Kultur

Hvem er færinger, og findes der en særlig færøsk identitet? Vi kommer med til landskamp, koncert med Teitur, præsenteres for den særlige færøske mad, naturens betydning og det færøske sprog.

Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige?

Asger og Anton besøger en 8. klasse på Færøerne, der fortæller om deres holdning til rigsfællesskabet. De snakker med to unge piger om deres fritid, og måden de er sammen på og brugen af sociale medier. Vi deltager i årets fåreslagtning og får indblik i den færøske madkultur.

Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk?

Hvordan er levevilkårene på Færøerne, hvad betyder bloktilskuddet for den færøske økonomi og rigsfællesskabet. Et besøg i parlamentet og en snak med en politiker sætter spot på det. Asger og Anton besøger en familie, der har svært ved at få råd til mad, og de snakker med den rigeste mand på Færøerne om hans ansvar for landet og økonomien.

Valget – Rigsfællesskab eller ej?

Hvad tænker eleverne i grundskolen, de unge, politikerne, musikeren og mange andre om Færøernes løsrivelse fra rigsfællesskabet. Og hvilken konsekvens vil det evt. have? Hvem mener hvad og hvorfor? Hvilken holdning har den danske statsminister og hvilken betydning har det for ham selv, som gift med en færøsk kvinde, og deres tre børn, der er halvt færøske?

Se billeder fra Færøerne

Forside

Film

Opgaver

Lærervejledning

© 2019. Rigsfællesskabet

Materialet er realiseret
med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Instagram