Opgaverne

Opgaver – Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige?

Opgaverne til film 3 sætter fokus på, hvordan vi ligner hinanden og hvordan vi er forskellige.

 • Færøerne har været en dansk koloni tidligere. Hvad vil det sige at være en koloni, og hvilken betydning kan det have på Færøernes ønske om selvstændighed?
 • Religion spiller en rolle i flere af de historier, som Asger og Anton præsenteres for. Hvilken betydning har religion i Danmark og på Færøerne?
 • Interkulturel kompetence – hvad er det, og hvad kan vi bruge kompetencen til?

FILM 3:

Hvad vil det sige at være en koloni? 

 • Start med i grupper at lave en brainstorm om alt I ved om kolonier og kolonimagter. Saml jeres viden op i klassen.
 • Hvad betyder ordet kolonimagt? Og hvilken betydning har det for dem, der bliver underlagt et andet land som kolonimagt. Lav evt. et mindmap, hvor I sætter betydningerne ind. I kan evt. kopiere denne skabelon.:

Link: http://popplet.com/app/#/5172798

 • Hvad ved I om Danmark som kolonimagt? Snak i grupper om, hvad I ved, og undersøg hvordan det historisk har udviklet sig igennem tiden. Brug dette interaktive kort til at se udviklingen: Interaktivt kort
 • I filmen Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? minuttal 2 fortælles det, at for ikke så mange år siden måtte de ikke tale færøsk i skolen, i kirken og på den politiske arena. (Først i 1944 blev sprogene ligeberettiget)
  • Hvad tænker I om det?
  • Hvilke fordele og ulemper er der ved det?
 • I filmen bliver det tydeligt, at de fleste elever regner med at skulle læse/uddanne sig i Danmark. Synes I så at dansk skal være obligatorisk i de færøske skoler?
 • Tror I Færøernes fortid som en kolonimagt under Danmark har betydning i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Skal Danmark skamme sig over sin tid som kolonimagt? I forbindelse med 100 året for Danmarks salg af De Dansk Vestindiske øer, ønskede flere, at Danmark gav en officiel undskyldning for kolonitiden og slavehandlen. Er du enig i det? Og i så fald, skal vi så også give en undskyldning til Grønland, Island og Færøerne?

 

Religion på Færøerne og i Danmark

Se klip fra filmen, hvor Katarina og Birita fortæller om religioners betydning på Færøerne i Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? 03:54 – 04:16 samt Leif Erik, der fortæller om uddelingen af mad til trængende i filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk? 00.50 – 01:20

 • Ud fra det, I lige har set, spiller religion samme rolle på Færøerne som i Danmark? Giv eksempler på forskelle og ligheder.
 • Hvilken rolle spiller religion i Danmark, hvis I skal fortælle om det, som Katarine og Birita gør i filmen, med konkrete eksempler?
 • Vi er med til Katarinas konfirmation – både i kirken og til festen. Det er en helt anden tradition, hvor man ikke inviterer til fest, men skriver dag, tid og sted i avisen, og så kommer folk, som de har lyst. Ligner det jeres fest? Hvilke fordele og ulemper er der ved at holde festen på denne måde?
 • Leif Erik deler mad ud til trængende, fordi Jesus har befalet det, og derigennem opnår Leif Erik selv frelse. Kender I til lignende mennesker/ grupper i Danmark?

 

Hvad pokker er interkulturel kompetence?

 

 • Undersøg, hvad interkulturel kompetence er og lav i grupper jeres egen definition.
 • Se filmen Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige og noter ned, hvordan Asger og Anton agerer i mødet med en anden kultur.
  • Hvorfor har Asger og Anton ikke lyst til at deltage i slagtningen af et får?
  • Hvordan kan det være, at Anton er forbeholden overfor at smage mælken?
  • I filmen kan vi se en lille dreng, der deltager i slagtningen, og børn der hjælper til med at salte fårehoveder. Tror I det er normalt, og har I prøvet at være med til at slagte det kød, I skulle spise?
 • Brug Facebook eller Instagram til at kommunikere med andre unge fra Danmark og Færøerne og stil de spørgsmål, I måtte have.

Se billeder fra Færøerne

Forside

Film

Opgaver

Lærervejledning

© 2019. Rigsfællesskabet

Materialet er realiseret
med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Instagram