Opgaverne

Opgaver – Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk?

Opgaverne til film 4 har fokus på økonomi i forhold til rigsfællesskabet

 • Hvad betyder bloktilskuddet fra Danmark til Færøerne økonomisk og politisk? Og hvad skulle pengene bruges til, hvis Færøerne løsriver sig, hvis I kunne bestemme?
 • Asger og Anton møder fattigdom på Færøerne. Hvornår er man fattig i verden, i Danmark og på Færøerne?

FILM 4:

Bloktilskuddets betydning økonomisk og politisk

Bloktilskuddet (de penge, som Danmark hvert år giver til Færøerne) fylder meget i den færøske debat om løsrivelse eller ej.

 • Se filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk? Noter ned undervejs, hvilke argumenter der præsenteres i forhold til bloktilskuddet fra Danmark.
 • Forestil jer, at I kan bestemme, hvad de ca. 642 millioner kroner Færøerne får skulle bruges på, hvis Færøerne løsriver sig. Hvad synes I, vi skal bruge pengene til? De ældre, de studerende, veje, skattelettelser, ulandsbistand…. Lav evt. et mindmap i fællesskab, hvor I tager udgangspunkt i forskellige offentlige udgiftsområder. I kan kopiere dette og arbejde videre med det i fællesskab:

 

YouTube og Google Oversæt – en naturlig del af hverdagen?

I filmen Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? (06:07 – 06:58)

 • Hvor mange gange har I brugt Google Oversæt til arbejdet i sprogfagene i skolen indenfor den sidste måned?
 • Hvor meget mere tid skulle I bruge, hvis I ikke havde Google Oversæt?
 • Er det i orden, at et sprog som færøsk ikke er med i Google Oversæts udbud? Begrund dit svar.
 • Som vi så i klippet, kan man ikke blive færøsk Youtuber, man eksisterer ikke på dette sociale medie. Hvad synes I, det fortæller om synet på færinger og Færøerne?
 • Er det vigtigt at have Google Oversæt i forhold til skolearbejde? Er det fx brugbart i sprogfagene i skolen?

Fattigdom og levevilkår

Asger og Anton har undersøgt om der er fattigdom på Færøerne – se filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk?

Fattigdom på Færøerne

I filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk er drengene med Leif Erik, der kører ud til familier, der ikke kan få pengene til at slå til.

 • Noter ned, hvad i filmen, der viser, at der er tale om en fattig familie.
 • Hvad hvis Leif Erik ikke kørte mad ud til familierne – hvad tror I konsekvensen ville være?
 • Kan I komme på andre løsninger, så familien kunne klare sig?
 • Hvilke argumenter er der for at give mad, der har overskredet sidste salgsdato til fattige og hvilke er der imod?
 • Politikeren Ingolf Olsen erkender, at der er større forskel på rige og fattige på Færøerne end i Danmark. Er det i orden? Begrund svaret.
 • Hvad er forskellen på at være fattig i Danmark og på Færøerne?
 • Undersøg hvad man får i Danmark, når man ikke har en stor nok indkomst til at forsørge sig selv.

Se billeder fra Færøerne

Forside

Film

Opgaver

Lærervejledning

© 2019. Rigsfællesskabet

Materialet er realiseret
med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Instagram