Opgaverne

Opgaver – Rigsfællesskabet – Færøerne

Opgaverne til film 1 sætter fokus på, hvad I allerede ved om Færøerne og lægger op til at I undersøger mere om Færøerne historie.

 • I skal arbejde med jeres forståelse af, hvad et Rigsfællesskab er, og hvad forbinder I med ordet – fællesskab i et rige.
 • Gennem dilemmaer lægges der op til at I reflekterer over, hvad I synes er centralt i forhold til Færøerne som en del af Rigsfællesskabet eller ej.

Film 1:

Hvad ved vi om Færøerne?

Se det første minut af filmen Rigsfællesskabet – Færøerne

 • Ved I hvor Færøerne er placeret?
 • Prøv evt. Kahooten, og se hvem, der ved mest om Færøerne lige nu!
 • Hvordan tror I, de første mennesker er kommet til øerne, og hvorfra kom de? Undersøg evt. mere på dr.dk

Rigsfællesskab

Hvad betyder ordet rigsfællesskab?

Ifølge Wikipedia er rigsfællesskabet:

Rigsfællesskabet beskriver den administrative opdeling af Det Danske Rige, omfattende rigsdelene Danmark, Færøerne og Grønland. Rigsfællesskabet er dækket ind under Kongeriget Danmark, hvor alle tre regioner indgår i et konstitutionelt monarki under det danske kongehus, for øjeblikket personificeret ved Margrethe 2.

Ifølge Den Danske Ordbog betyder rigsfællesskab:

det at en stat og et selvstyrende samfund har fælles statsoverhoved, udenrigspolitik, mønt m.m. især om forholdet mellem Danmark på den ene side og Færøerne og Grønland på den anden side.

 • Hvad indebærer ordet fællesskab for jer? Kom gerne med eksempler på forskellige fællesskaber, som I indgår i.
 • Er det i orden, at der er forskel på de muligheder og den indflydelse man har i et fællesskab? Brug gerne jeres egne eksempler på fællesskaber i overvejelserne.
 • Kan man acceptere at flertallet bestemmer, når nogle i fællesskabet altid er flere end andre?
 • Prøv at finde på andre ord, der dækker det samme som definitionen ovenfor fra Wikipedia, men med et andet ord end fællesskab.
 • Hvilke dilemmaer er interessante at arbejde med i forhold til rigsfællesskabet, når vi har særligt fokus på Færøerne? Brug de dilemmaer, der er i linket her, og find de vigtigste – eller skriv selv nye på de tomme hvide felter.
  • Brug CL strukturen mødet på midten.
  • Vælg først de seks dilemmaer ud, I hver især synes er vigtigst.
  • Når alle fire har gjort det, skal I sammen diskutere jer frem til de fire, I kan blive enige om er de vigtigste og placere dem i midterfeltet.
  • Diskuter i klassen, hvad I har valgt og hvorfor.

Se billeder fra Færøerne

Forside

Film

Opgaver

Lærervejledning

© 2019. Rigsfællesskabet

Materialet er realiseret
med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Instagram