Opgaverne

Opgaver – Valget – Rigsfællesskab eller ej?

Opgaverne til film 5 handler om, hvad fremtiden bringer

 • Hvilken betydning har fortiden for fremtidens beslutninger på Færøerne?
 • Hvad tror I er mest betydningsfuldt for fortsat rigsfællesskab eller ej?
 • Hvor peger pilen hen ifølge filmen?
 • Hvad tror I fremtiden bringer og hvorfor?

FILM 5:

Krisers betydning for rigsfællesskabet

Barbara fortæller i filmen Valget – Rigsfællesskab eller ej? om krisen på Færøerne i 90’erne hvor 7000 mennesker flyttede fra Færøerne til Danmark for at få hjælp.

 • Hvor stor betydning tror I, fortidens historier har for beslutningen om løsrivelse fra Rigsfællesskabet?
 • Ingolf mener krisen netop skete fordi Færøerne var med i rigsfællesskabet, fordi “penge, der kommer ud af ingenting er skadeligt for enhver økonomi” – er I enige i det?
 • Lav gruppevis en for- og imod liste i forhold til at modtage bloktilskud, set fra et færøsk perspektiv. Sammenlign med en anden gruppe – er I enige?

Kultur og Rigsfællesskabet – hvad er vigtigt?

 • Kulturtræk Færøerne – inddel kulturtræk efter forskellige principper.
  • Enten frit, eller under overskrifter som VIGTIGT, MINDRE VIGTIGT, IRRELEVANT i forhold til et fortsat rigsfællesskab.
  • Der er tomme pladser, hvor I selv kan finde på flere kulturtræk, som I synes skal med.
  • LINK TIL DOKUMENT med kulturtræk.
 • Kulturtræk Færøerne – inddel kulturtræk efter forskellige principper.
  • Enten frit, eller under overskrifter som VIGTIGT, MINDRE VIGTIGT, IRRELEVANT i forhold til at forlade rigsfællesskabet.
  • Der er tomme pladser, hvor I selv kan finde på flere kulturtræk, som I synes skal med.
  • LINK TIL DOKUMENT med kulturtræk.
 • Sammenlign de to og se om der er sammenfald.
  • Kan I konkludere noget ud fra jeres inddelinger?
  • Er der fx kulturtræk der både er vigtige for at blive i rigsfællesskabet og for at forlade rigsfællesskabet?
  • Er der flere i den ”vigtige” kategori i den ene end den anden, I den måde I har valgt at placere kortene?

 

Løsrivelse eller ej?

 • Ud fra de argumenter, I har noteret, kan I så i gruppen blive enige om det er en god ide at Færøerne løsriver sig, eller ej?
 • Blandt eleverne i klassen, som Anton og Asger besøger, er der ikke flertal for at løsrive sig, men generelt er der ca. 50 % af den færøske befolkning, der ønsker løsrivelse. Hvorfor er der denne forskel, tror I?
 • Et af argumenterne for at blive i rigsfællesskabet handler om fordelene ved at være i rigsfællesskab med et land, der er medlem af EU. Færøerne er ikke med i EU, men har den samme frie bevægelighed som EU borgere har. Det betyder bl.a., at Færøerne kan sælge fisk til Rusland og tjene mange penge på det, selvom man i EU har indført sanktioner i forhold til handel med Rusland, efter Rusland ulovligt annekterede Krim-halvøen i 2014. Er det i orden? Find nuancer på jeres svar.
 • Teitur siger(07:25), at Danmark ikke står inde for de færøske værdier i politik, men at Danmark hellere vil være sammen med EU. Derfor, siger Teitur, holder det med et rigsfællesskab ikke. Er I enige i det?
 • Danmark får meget ud af rigsfællesskabet (særligt med Grønland) fortæller flere, da det giver større indflydelse i Arktisk Råd. Undersøg, hvad Arktisk Råd er, og hvilke roller henholdsvis Færøerne og Grønland spiller i samarbejdet.
 • Sammen er vi stærkere siger statsminister Lars Løkke Rasmussen – er det altid rigtigt? Tænk de fællesskaber Danmark er en del af ind og overvej, om det altid gør os stærkere?
 • Kan I finde paralleller til Storbritanniens ønske om at træde ud af EU samarbejdet (Kaldet Brexit)?

 

Hvad fremtiden bringer?

Det er altid svært at spå – særligt om fremtiden, som man siger. Men I skal nu forsøge at sætte de scenarier op, som I tror de kunne se ud, hvis der blev holdt en afstemning på Færøerne om løsrivelse eller ej. Hvordan ville resultatet og reaktionerne være? Vælg det scenarie, som I tror, vil være det mest realistiske:, og inddrag gerne jeres skema fra tidligere, hvis I har udfyldt det.

Ja til løsrivelse:

 • Lav et nyhedsindslag, som handler om at Færøerne nu vil løsrive sig. Hvor stor en del af befolkningen har stemt, og hvad stemte de? Hvad siger den danske statsminister og de færøske politikere? Hvad siger danskerne og færingerne selv til afgørelsen? Hvad frygter I nu vil ske og hvilke nye muligheder giver selvstændighed? Brug filmene som grundlag for jeres indhold i nyhedsindslaget.

Nej til løsrivelse:

 • Lav et nyhedsindslag, som handler om at færingerne har stemt nej til selvstændighed. Hvor stor en del af befolkningen har stemt, og hvad stemte de? Hvad siger den danske statsminister og de færøske politikere? Hvad siger danskerne og færingerne selv til afgørelsen? Brug filmene som grundlag for jeres indhold i nyhedsindslaget.

Brug evt. SmåPs guide til at lave et nyhedsindslag: http://smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis/vejledning

Læg jeres nyhedsindslag på Facebookgruppen.

Se billeder fra Færøerne

Forside

Film

Opgaver

Lærervejledning

© 2019. Rigsfællesskabet

Materialet er realiseret
med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Instagram